Treballs decoratius de guix i placo

Treballs decoratius de guix i placo. Guixaires professionals amb molts anys d'experiència. Realitzem tot tipus de decoracions en Placoplatre, Pladur i Escaiola. TREBALLS AMB GUIX Enguixats manuals (els de tota la vida) tant en guix normal com amb guix de resines (tipus maquina) treballats tots manualment. ENGUIXAT BONA VISTA (SEMI-REGLEJAT): Enguixat passant el regle (sense tirar reglades Inter mitges) de paraments horitzontals, verticals i inclinats tirant reglades i arestes (aplomades i anivellades) als encontres d'entre sostres i parets, i encontres paret - paret, reglejat totalment del sòcol (uns 15 cm), i reglejat tot parament que no sigui més llarg que el regle de reglejar (uns 1'80 m). ENGUIXAT REGLEJAT: Igual que l'enguixada semireglejat però amb reglades intermitges cada 170 cm, passant el regle per a una millor anivellació del parament. FALSOS SOSTRES DE GUIX: Si el client o la direcció tècnica o creuen convenient encara fem falsos sostres de guix mitjançant planxes de guix (staff) i enguixat d'aquestes, així com falsos sostres decoratius de plaques de guix tant fixes com desmuntables. Tapem esquerdes a sostres de canyes mitjançant malla de fibra de vidre i pastes de resines per evitar (en el possible) que tornin a sortir les esquerdes. TREBALLS ESCAIOLA: Fabricació de peces al taller i posterior col·locació, tanmateix com: Pilars llisos o estriats. Arcades de tota mena. Motllures llisses o amb flors, etc. Col·locació de tota mena de peces escaiola prefabricades. Treballs in-situ de recuperacions o reparacions d'escaioles.

Treballs decoratius de guix i placo. Guixaires professionals amb molts anys d’experiència. Realitzem tot tipus de decoracions en Placoplatre, Pladur i Escaiola.
TREBALLS AMB GUIX Enguixats manuals (els de tota la vida) tant en guix normal com amb guix de resines (tipus maquina) treballats tots manualment.
ENGUIXAT BONA VISTA (SEMI-REGLEJAT): Enguixat passant el regle (sense tirar reglades Inter mitges) de paraments horitzontals, verticals i inclinats tirant reglades i arestes (aplomades i anivellades) als encontres d’entre sostres i parets, i encontres paret – paret, reglejat totalment del sòcol (uns 15 cm), i reglejat tot parament que no sigui més llarg que el regle de reglejar (uns 1’80 m). ENGUIXAT REGLEJAT: Igual que l’enguixada semireglejat però amb reglades intermitges cada 170 cm, passant el regle per a una millor anivellació del parament.
FALSOS SOSTRES DE GUIX: Si el client o la direcció tècnica o creuen convenient encara fem falsos sostres de guix mitjançant planxes de guix (staff) i enguixat d’aquestes, així com falsos sostres decoratius de plaques de guix tant fixes com desmuntables. Tapem esquerdes a sostres de canyes mitjançant malla de fibra de vidre i pastes de resines per evitar (en el possible) que tornin a sortir les esquerdes.
TREBALLS ESCAIOLA: Fabricació de peces al taller i posterior col·locació, tanmateix com: Pilars llisos o estriats. Arcades de tota mena. Motllures llisses o amb flors, etc. Col·locació de tota mena de peces escaiola prefabricades. Treballs in-situ de recuperacions o reparacions d’escaioles.