Treballs públics

Execució d'obres al sector públic i al sector privat REFORMES INTEGRALS ANDORRA és una empresa que desenvolupa la seva activitat al sector construcció, inicialment com a contractista de l'administració pública en obres i serveis; actualment ha expandit l'abast dels seus treballs dins del sector privat i públic amb l'auge de les noves mesures d'aplicació en edificis en matèria d'eficiència energètica, aïllament tèrmic i acústic i millores mediambientals com la retirada d'amiant, la protecció davant del gas radó i la protecció de radiofreqüències. Disposem d'un equip de gestió, tècnic i d'execució propis amb àmplia experiència en l'execució d'obres. A hores d'ara, les obres requereixen una gestió optimitzada dels recursos emprats, i aquests recursos són preferiblement propis i no subcontractats.

Execució d’obres al sector públic i al sector privat
REFORMES INTEGRALS ANDORRA és una empresa que desenvolupa la seva activitat al sector construcció, inicialment com a contractista de l’administració pública en obres i serveis; actualment ha expandit l’abast dels seus treballs dins del sector privat i públic amb l’auge de les noves mesures d’aplicació en edificis en matèria d’eficiència energètica, aïllament tèrmic i acústic i millores mediambientals com la retirada d’amiant, la protecció davant del gas radó i la protecció de radiofreqüències.
Disposem d’un equip de gestió, tècnic i d’execució propis amb àmplia experiència en l’execució d’obres.
A hores d’ara, les obres requereixen una gestió optimitzada dels recursos emprats, i aquests recursos són preferiblement propis i no subcontractats.

Execució d'obres al sector públic i al sector privat REFORMES INTEGRALS ANDORRA és una empresa que desenvolupa la seva activitat al sector construcció, inicialment com a contractista de l'administració pública en obres i serveis; actualment ha expandit l'abast dels seus treballs dins del sector privat i públic amb l'auge de les noves mesures d'aplicació en edificis en matèria d'eficiència energètica, aïllament tèrmic i acústic i millores mediambientals com la retirada d'amiant, la protecció davant del gas radó i la protecció de radiofreqüències. Disposem d'un equip de gestió, tècnic i d'execució propis amb àmplia experiència en l'execució d'obres. A hores d'ara, les obres requereixen una gestió optimitzada dels recursos emprats, i aquests recursos són preferiblement propis i no subcontractats.